Article

Concept RES Noord Holland Zuid

Gemeenteraad 10/11 juni 2020

De concept-RES beschrijft de verkenning van de mogelijkheden voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie in de regio. Daarnaast is een eerste inventariserende stap gezet om vraag naar en aanbod van warmte, en de warmteinfrastructuur in kaart te brengen.

Behandeld in Raad 10/11 juni 2020

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Juliane Kürschner, J.kurschner@amsterdam.nl en Pascal Hament p.hament@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: Energie_test_banner.jpg

Media

Documents