Article

Nederland na Corona: oproep tot reflectie en co-creatie

In een crisis, zeker een crisis met zulke aangrijpende en ingrijpende gevolgen als de corona-crisis, heeft de lange termijn vaak geen prioriteit. Toch is het juist nu zaak na te denken en ons uit te spreken over een samenleving en economie na corona, betogen Derk Loorbach, Gijs Diercks en Roel van Raak van DRIFT.

De Coronacrisis dwingt de samenleving tot een waarschijnlijk langdurige pauze en maakt ongekende ingrepen en veranderingen noodzakelijk. Het is vanzelfsprekend dat de nadruk nu ligt op wetenschappelijk onderbouwde aanpak van het virus in combinatie met een economische strategie die volledige ineenstorting en massaontslagen zo veel mogelijk voorkomt. Het Kabinet kiest een rationele en op de lange-termijn gerichte strategie die risicovol is maar de grootste kans op de collectief beste uitkomsten biedt.

Tegelijk is het onvermijdelijk dat heel erg veel menselijke en maatschappelijke schade ontstaat: we moeten de realiteit onder ogen zien. In deze context kunnen we al snel de echt lange-termijn uit het oog verliezen, maar ooit komt er een tijd na Corona. Van eerdere crises leren we dat het niet onwaarschijnlijk is dat in de paniek vooral bestaande structuren en belangen in stand worden gehouden. Denk aan hoe de banken met publiek geld overeind werden gehouden in de vorige economische crisis, met maar beperkte eisen voor een rigoureuze hervorming van dit systeem. Of hoe nu al de luchtvaart en fossiele sector bij de eerste tegenwind in zwaar weer zitten en naar de overheid kijken en waarschijnlijk op onvoorwaardelijke (!) steun mogen rekenen.

 

Volledig artikel: Economic Board

Image credits

Header image: board