Article

Families & food

De voedselomgeving van Bijlmer Centrum

In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren (in Stadsdeel Zuidoost, Bijlmer Centrum 23% in 20171) overgewicht of obesitas. De AAGG richt zich op het hele systeem rond het kind. Dit betekent dat behalve op school of thuis ook de buurt en de woonomgeving onderdeel uitmaken van het programma. Hierbij gaat het vooral om het voedselaanbod en alle verleidingen die dit met zich meebrengt. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de voedselomgeving een belangrijke rol speelt in het risico op overgewicht, maar hoe dit precies van invloed is weten we niet. Naar Londens voorbeeld hebben we in 2019 de eetgewoonten van gezinnen in Bijlmer Centrum bestudeerd en de invloed van het voedselaanbod in hun directe omgeving hierop onderzocht.

In dit participatief actieonderzoek staat de invloed van het voedselaanbod langs veelgebruikte routes (naar werk, school, vrije tijd) centraal. Door middel van walk-along interviews en photovoice brengen we de verleidingen waaraan zij dagelijks blootgesteld worden in beeld. De bewoners zelf dragen oplossingen aan om het voedselaanbod op dagelijkse routes aan te passen en/of gezondere routes aantrekkelijker te maken.

Aan het onderzoek hebben 21 huishoudens deelgenomen met minimaal één
kind in de leeftijd 5-12 jaar, woonachtig in Bijlmer Centrum, Amsterdam Zuidoost. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Alexander en lokale welzijnsorganisaties. Met de resultaten van het onderzoek wordt gekeken of en zo ja hoe de voedselomgeving van Bijlmer Centrum aangepast kan worden om de gezonde(re) voedselkeuze te stimuleren.

Watch this video externally on: YouTube

Dit project is in samenwerking met:
Sarphati Instituut, GGD Amsterdam, Stichting Alexander en welzijnsinstellingen in Amsterdam Zuidoost.

Projectleider: Susan van de Vlasakker
Contactpersoon AAGG: Susan van de Vlasakker

Dit onderzoek is afgerond.
Publicatiedatum: maart 2021
All rights reserved

Additional info

Image credits

Icon image: https://www.amsterdam.nl/en/districts/zuidoost/bijlmer-centrum/

Media

Families & Food project

Documents