Article

De faciliterende rol van bedrijven bij criminele activiteiten: drie typen van criminele inmenging

Artikel in tijdschrift BEVEILIGING

Onlangs verscheen er in het tijdschrift BEVEILIGING een artikel van onderzoeker Erik Essen van het lectoraat Management van Cultuurverandering over criminele inmenging.

Criminelen zijn voor hun activiteiten vaak mede afhankelijk van reguliere organisaties. Echter bestaat er nog weinig kennis hoe dit zich in de praktijk manifesteert. Welke strategieën en werkwijzen hanteren criminelen om bedrijven aan te wenden voor de verwezenlijking van criminele activiteit? We leerden bij de start van het onderzoeksproject Red flags dat criminele inmenging in reguliere bedrijven zich op drie manieren kan voordoen.

We spreken over criminele afname als criminelen producten of dienstverlening afnemen van een bedrijf. Denk aan de leaseagent wiens auto’s door criminelen worden gebruikt bij wapentransporten. Het type misbruik duidt op een situatie dat criminelen gebruik maken van reguliere bedrijfsprocessen of bedrijfsonderdelen. Bijvoorbeeld wanneer criminelen gebruik maken van transportroutes van bedrijven door pakketjes cocaïne tussen een reguliere vracht bananen te verpakken. De derde variant - infiltratie  - is een scenario waarbij de crimineel zich een positie verschaft binnen het bedrijf. Deze dringt binnen of is er reeds onderdeel van. Dit vond plaats in het groothandelsmagazijn van een grote elektronicaspeler, waarbij een criminele groep gezamenlijk werd aangenomen en eenmaal binnen een systeem creëerden om ongezien smartphones weg te sluizen.

Door onderscheid te maken tussen verschillende typen denken we het begrip criminele inmenging beter praktisch te kunnen uitwerken, zodat ondernemers en professionals door meerdere brillen naar dit fenomeen kunnen kijken. Een eerste aanzet daartoe is gepubliceerd in het tijdschrift BEVEILIGING.

Image credits

Icon image: erwan-hesry-RJjY5Hpnifk-unsplash.jpg

Media

Documents