Collection (4)

Faculteit der Bètawetenschappen

De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

Met grote betrokkenheid bedrijven wij bètawetenschappen over de volle breedte; van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan. Door samenwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek bouwen we gemeenschappen over de grenzen van de eigen discipline heen en ontstaan nieuwe, innovatieve wegen.

More information

Additional info

Image credits

Header image: Pixnio

Icon image: VU Betawetenschappen

Sort on: