Collection (1)

Bajeskwartier

Het Healthy Urban Living LabIn de voormalige Bijlmer Bajes heeft het ‘Healthy Urban Living Lab’ zijn intrek genomen. In het Living Lab staan de (toekomstige) gebruikers van het Bajes Kwartier centraal. Samen met hen wordt onderzocht hoe het gebied zo in te richten dat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: cruciale factoren voor een goede gezondheid en welzijn.

More information

In samenwerking met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM - onderdeel van Koninklijke BAM groep - gaan verschillende wijkexperimenten ontwikkeld, opgezet en uitgevoerd worden door onderzoekers en studenten van de HvA. De centrale onderzoeksvraag is: “Hoe kan deze nieuwe wijk tegemoet komen aan de behoeften van de bewoners om gezond te zijn en gezond te leven, genoeg te bewegen en elkaar te ontmoeten?”

DOELSTELLING

Hoe kun je de openbare ruimte zo vormgeven, dat mensen zich gezond voelen en gezond gedragen? Wat stimuleert gezond bewegen en ontmoeting tussen buurtgenoten? Het lectoraat Gezondheid en omgeving geeft de uitkomsten van het onderzoek weer terug aan de projectontwikkelaar AM. Niet als de wijk al gebouwd is, maar al tijdens het bouwproces. Zo ontstaat er een unieke uitwisseling tussen kennis en toepassing.

METHODE

Living Lab methode; Kenmerkend voor een Living Lab is dat het met opzet onderdeel is van een omgeving - een buurt of wijk. Die omgeving is aan verandering onderhevig en de aanwezigheid van het Living Lab heeft invloed op die verandering. Cruciaal hierbij is betrokkenheid en deelname van alle belanghebbende partijen. Door gezamenlijk de vraagstukken te formuleren, nauw samen te werken bij het onderzoek en al werkende weg te leren van elkaar, van de gekozen aanpak en van de bereikte resultaten, kunnen nieuwe oplossingen worden gevonden die voor langere tijd houdbaar zijn.

VERWACHTE RESULTAAT

Kleine en grote ingrepen die AM kan toepassen om de gezondheid van alle doelgroepen die komen wonen en werken in het bajes kwartier te stimuleren.

PARTNERS

  • AM Projectontwikkeling
  • Urban Governance and Social Innovation
  • Urban Vitality
  • Lectoraat Bouwtransformatie
  • Lectoraat Gezondheid en Omgeving

Image credits

Header image: V:FMRProjectenSpeerpunt Urban ManagementCommunicatieBeeldmateriaalProjectenbijlmer impressie.jpg

Icon image: V:FMRProjectenSpeerpunt Urban ManagementCommunicatieBeeldmateriaalProjectenbijlmerbajes impressie.jpg

Sort on: