Article

Algemeen oordeel over Geïntegreerde Voorzieningen redelijk stabiel

Amsterdam heeft drie Geïntegreerde Voorzieningen (GV’s): in Centrum, West en Zuidoost. Bij de GV’s wordt door verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties samengewerkt om mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen beter te kunnen helpen. Bij de GV’s verlenen Werk, Participatie en Inkomen (WPI), de GGD en particuliere instellingen samen de zorg en hulp aan kwetsbare Amsterdammers.

Image credits

Icon image: Themafoto_Overig_Cover_Image_6460-032_conf_vrijwiliggerswerk_28nov2011_e_v_eis.jpg