Collection (0)

Campus Amsterdam

Campussen zijn de hotspots van de hedendaagse kenniseconomie. Hier wordt talent voorbereid op de toekomst en wordt nieuwe samenwerking en innovatie tot stand gebracht. De kennisregio Amsterdam telt een groot aantal campussen, innovatiedistricten en living labs, elk met unieke en diverse kenmerken en thematische focus. Binnen het Campus Amsterdam netwerk wordt kennisdeling en -creatie tussen deze gebieden versterkt en crossovers rond urgente maatschappelijke uitdagingen gefaciliteerd.

More information

Verbinder & versneller

Campus Amsterdam is een open netwerk dat innovatiedistricten, campussen, labs en hubs in de metropoolregio Amsterdam verbindt. Campus ontwikkelaars van Greenport Aalsmeer tot aan Techport in IJmuiden zijn aangesloten. Binnen het netwerk kunnen studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers elkaar sneller vinden om samen vanuit verschillende disciplines maatschappelijke vraagstukken te tackelen en wordt innovatie versterkt en versneld.

Wat willen we bereiken?

 • Amsterdam gezamenlijk profileren als kennisstad 
 • Het faciliteren van innovatieve crossovers en co-creatie tussen en binnen campussen
 • Kennis beter toegankelijk maken
 • Het versnellen van het innovatieproces op campussen 
 • Campussen voorlopers te laten zijn op het gebied van duurzaamheid en inclusieve gebiedsontwikkeling.

Hoe doen we dit?

 • Alle innovatiegebieden op de kaart zetten
 • Kennis uitwisselen o.a. via maandelijkse meet-ups
 • Cross-overs faciliteren o.a via maandelijkse meet- ups

De rol van Urban Governance and Social Innovation

Urban Governance and Social Innovation neemt binnen het netwerk de rol op zich van kennispartner en denktank om de verdere ontwikkeling en professionalisering van Campus Amsterdam te ondersteunen. Het betreft de volgende werkzaamheden: 

 • Opstellen van een solide en relevante kennisagenda, in nauwe samenspraak met de partners van Campus Amsterdam.
 • Het opbouwen van een kennisnetwerk/community  van onderzoekers binnen en buiten Amsterdam die kennis en competenties hebben om bij te dragen aan de kennisagenda rondom campusontwikkeling.
 • Het uitvoeren van (actie)onderzoek gericht op:
  1. Co-creatie op campussen
  2. De verbinding tussen campus en stad.
  Naast deze hoofdthema’s worden 'kleinere' onderzoeksvragen/praktijkvragen opgehaald en gekoppeld aan afstudeerders in de Amsterdamse kennisinstellingen en daarbuiten.
 • Verspreiden van nieuwe en relevante kennis gerelateerd aan campussen 
 • Uitvoeren van deelonderzoeken.

Drie niveau's 

Wij werken hierbij op drie niveaus:

 1. Metropoolregio Amsterdam niveau; hier positioneren we de regio als kennisregio
 2. Het Campusontwikkeling niveau: hier verbinden we alle campusontwikkelaars met elkaar
 3. Het Campusniveau; hier faciliteren we crossovers tussen individuele campussen, hubs en labs en kijken we hoe innovatie versneld kan worden. 

Samenwerkingspartners 

 • Amsterdam & partners
 • Amsterdam Creative Industries Network
 • AHK
 • Amsterdam Economic Board
 • Amsterdam Green Campus
 • Schiphol Area Development Company
 • InHolland
 • Gemeente Amstelveen
 • Gemeente Amsterdam
 • HvA
 • MRA Bureau
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord
 • Pakhuis de Zwijger
 • Provincie Noord-Holland
 • Port of Amsterdam
 • Rietveld Academie
 • UvA AMC HvA Ventures Holding BV
 • VU
 • WeMakeTheCity

Additional info

Image credits

Icon image: Campus Amsterdam logo.jpg

Sort on: