Search query (634)

Keyword (organisatie): Universiteit van Amsterdam

More information

Image credits

Icon image: search_query_logo-339171449.jpg

634 results
  • Public

    How can the electrification of boating be feasible?

    The city of Amsterdam aims to improve air quality and one of their…

    Read more about
  • Public

    Sustainable lifestyle in Gaasperdam

    The issue of climate change can be defined as a “wicked problem”. It means…

    Read more about
  • Public

    Is classroom diversity related to citizenship competences of ethnic minority and majority students?

    Read more about
  • Public

    Inequalities in democratic outcomes among young citizens

    The role of access to and participation in democratic activities in…

    Read more about
  • Public

    Predicting Quay Walls Deformation: A Model Fusion Approach

    Poster by Julian El-Fasih

    Read more about
  • Public

    Towards Automatic Answering of City Council Questions

    Poster by Natali Peeva

    Read more about
  • Public

    Point Clouds Anonymisation

    Poster by Kacper Sawicz

    Read more about
  • Public

    Welke attitudes met betrekking tot de vijf dimensies van multicultureel onderwijs tonen leerkrachten in het primair onderwijs?

    Read more about
  • Public

    Unsupervised Object Discovery with Urban Context Cues

    Poster by Andrea Lombardo

    Read more about
  • Public

    Finding and using students’ funds of knowledge and identity in superdiverse primary schools: a collaborative action research project

    Read more about
  • Public

    Theoretisch kader - Gebruik maken van verborgen kennisbronnen

    Voor een grote groep basisschoolleerlingen is er een kloof tussen de…

    Read more about
  • Public

    BSc scriptie - Het benutten van meertaligheid in de klas: uitdagingen en kansen op een basisschool in Amsterdam Zuidoost

    Read more about
  • Public

    BSc scriptie - Een jongen is geen meisje?

    Een onderzoek naar het verschil in de perceptie van leerkrachtgedrag

    Read more about
  • Public

    De projecten op de werkvloer - Diversiteit in de klas leren benutten

    Hieronder meer info over de wijze waarop de deelnemende scholen het…

    Read more about
  • Public

    Practicing voice: student voice experiences, democratic school culture and students’ attitudes towards voice

    Read more about
  • Public

    Maatwerk bij bezwaar

    Een handreiking voor bezwaarbehandelaars

    Read more about
  • Public

    Theoretisch kader - Diversiteit

    Bij de start van het project is een theoretisch kader ontwikkeld, dat in…

    Read more about
  • Public

    Theoretisch kader - Samenwerking in het opleiden van leraren

    Voor toekomstige leraren is het belangrijk om theorie met praktijk…

    Read more about
  • Public

    Podcast - project gelijke onderwijskansen

    In deze podcast gaat Tjip de Jong in gesprek met Lisa Gaikhorst, over de…

    Read more about
  • Public

    BSc scriptie - Welbevinden van leerlingen op de basisschool en ervaring met Funds of Identity in de klas

    Read more about
  • Public

    Taal is Kansrijk: het benutten van meertaligheid in het onderwijs

    Lezing van Haytske Zijlstra en Joana Duarte

    Read more about
  • Public

    Theoretisch kader - Gelijke onderwijskansen

    Het creëren van kansengelijkheid via het onderwijs staat opnieuw hoog op…

    Read more about
  • Public

    Binnen- en buitenschools leren verbinden

    Kinderen leren niet alleen als zij in de klas zitten, maar doen ook…

    Read more about
  • Public

    Praktijkboek - Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

    Read more about
  • Public

    Funds of knowledge (kennisbronnen)

    Hoe gebruik te maken van de verborgen kennis van leerlingen?

    Read more about
  • Public

    Hoe gaan Amsterdamse kennisinstellingen om met chatGPT?

    Zowel de UvA, HvA als de VU hebben al richtlijnen opgesteld voor de omgang…

    Read more about
  • Public

    ChatGPT in de wetenschap: 5 aandachtspunten

    ‘Dit artikel is zonder hulp van ChatGPT geschreven’

    Read more about
  • Public

    Rainproof Amsterdam - Combating climate change one roof at a time!

    Infograpic - Computational Social Science

    Read more about
  • Public

    The University’s Guide to Local Food

    Infograpic - Computational Social Science

    Read more about
  • Public

    How to improve water quality and biodiversity in Amsterdam's canals

    Read more about
  • Public

    BSc Thesis - De bouw van circulaire gevels bevorderen middels het verbintenissenrecht

    Read more about
  • Public

    Fundskaarten - Werken met buitenschoolse kennisbronnen

    Als leerkracht wil je graag aansluiten bij de interesses van je leerlingen…

    Read more about