Article

Eenzaamheid in Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt met de ‘Aanpak Eenzaamheid Amsterdam’ aan het terugdringen van eenzaamheid in de stad. Maar wat wordt onder eenzaamheid verstaan en waar in de stad en bij wie komt het veel voor? Om een beter beeld te krijgen van het voorkomen van deze problematiek in de stad heeft OIS dit in kaart gebracht, voornamelijk op basis van cijfers uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor van de GGD.

Dertien procent van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder is ernstig eenzaam. Dat is meer dan in voorgaande jaren en ook meer dan landelijk (10%). Niet alleen 75-plussers kampen vaak met eenzaamheid, maar het komt ook vaak voor onder 45-64 jarigen. Verder komt eenzaamheid relatief vaak voor onder mensen die gescheiden zijn, weduwe of weduwnaar zijn, onder mensen van niet-Nederlandse herkomst en in Osdorp en De Bijlmer. Eenzaamheid hangt samen met een tekort aan financiële middelen en een lage opleiding. Mensen met gezondheidsklachten zijn vaker eenzaam en eenzaamheid geeft ook meer kans op gezondheidsproblemen.

Meer van deze feiten en een kort overzicht van werkzame elementen in het verminderen van eenzaamheid zijn te vinden in de hier te downloaden factsheet. Tegelijkertijd is vanuit het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid een boek uitgekomen dat verslag doet van de Aanpak Eenzaamheid Amsterdam: ‘Lonely in Mokum - Reisgids Verbonden Stad’.

2018_nieuws_eenzaam_2.png

Internet

Image credits

Icon image: 2018_nieuws_eenzaam_1.png

Media

Documents