Article

Minder leerlingen halen streefniveau lezen, zeker op scholen met de meeste potentiële achterstandsleerlingen

Uit de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie bleek dat de leesprestaties van basisschoolleerlingen afnemen en dat er grote verschillen zijn tussen scholen. OIS heeft onderzocht hoe Amsterdam het op dit gebied doet. Uit dit onderzoek blijkt dat Amsterdamse scholen minder vaak het streefniveau halen op alle drie de vaardigheden (lezen, taal en rekenen) dan landelijk.

Verder zijn, net als landelijk, de verschillen tussen scholen in Amsterdam groot. Alle scholen laten een daling zien op het streefniveau lezen, maar scholen met het grootste aandeel potentiële achterstandsleerlingen laten de grootste daling zien. Voor taal geldt dat alle schoolgroepen een kleine stijging laten zien ten opzichte van vorig jaar, behalve de scholen met het grootste aandeel potentiële achterstandsleerlingen. Ditzelfde patroon is ook te zien bij rekenen. De scholen met leerlingen die al een risico hebben op achterstand hebben lopen dus steeds meer achter op de rest. Net als uit het onderzoek naar succesvolle scholen blijkt zijn ook hier weer grote verschillen tussen scholen te zien.

Figuur Aandeel leerlingen dat streefniveau lezen/taal/rekenen haalt naar sociaal economische status (SES) school, 2015/’16 en 2016/’17

nieuws 2018 leerlingen streefniveau lezen etc.jpg

 

Media

Documents