Collection (2)

De Gezonde Samenleving (Onderzoeksthema)

Wij zien een samenleving voor ons waarin iedereen een zo gezond mogelijk en sociaal betekenisvol leven heeft. Waarin iedereen meetelt, mensen steun krijgen als dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. Kortom: een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat.

Met ons onderwijs en onderzoek dragen wij intensief bij aan het realiseren van deze samenleving. Wij verbinden zorg, welzijn, sport en techniek voor nieuwe duurzame oplossingen. Met als kernopgaven: empowerment van zowel groepen als individuen, breed leren kijken en handelen met grenzen vanuit de eigen specialisatie en (on)mogelijkheden van ICT en techniek kennen en toepassen. Hiervoor hanteren wij samen met andere professionals en de burger zelf de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten.

More information

Onderzoek

Het kenniscentrum De Gezonde Samenleving doet toonaangevend praktijkonderzoek naar de kansen, uitdagingen en grenzen van de gezonde samenleving. Centraal hierin staan de onderzoeksgroepen Gezondheid & Zelfmanagement en Welzijn & Empowerment. Samen met in- en externe belanghebbenden dragen deze onderzoeksgroepen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.

Negen lectoren werken binnen deze onderzoeksgroepen samen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar professionalisering en de verbinding tussen de sociale en gezondheidsberoepen.

Inspiratievisie De Gezonde Samenleving (pdf)

Bron en meer informatie: website Inholland 

Image credits

Icon image: gezondesamenleving_header.jpg

Sort on: