Article

Project: Sociale speerpunten en regieversterking van ouderen in de wijk

Speerpunt Urban Vitality

Van ouderen wordt verwacht dat ze zolang mogelijk thuis blijven wonen. Hierbij wordt verondersteld dat een sociaal netwerk en voorzorg belangrijk zijn om betrokken te blijven en regie te houden. In het ouder worden nemen mogelijkheden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en om zelfredzaam te blijven juist vaak af.

In deze onderzoekslijn onderzoeken we op welke wijze ouderen ondersteund én versterkt kunnen worden in sociale participatie en in het behouden van regie. Er worden twee praktijksituaties onderzocht die ieder op een eigen manier de onderzoekvraag verkennen.

PRAKTIJKSITUATIES
De praktijksituaties zijn 'Stadsdorpen' en het programma ‘Gezond Actief Ouder Worden’ (GAOW). Beide initiatieven proberen op eigen wijze te zorgen dat ouderen contact met elkaar hebben, van elkaar leren en met elkaar (nieuwe) dingen ondernemen. Daarbij wordt ook verbinding gezocht met bestaande en ontwikkelende buurtinitiatieven.

Beoogde resultaten:
- Beschrijvingen van de praktijksituaties
- Competentieprofielen voor professionals van de toekomst
- Adviezen op wijk- en stadsniveau in het bereiken, ondersteunen en versterken van thuiswonende ouderen
Inzicht in wensen en behoeften van ouderen m.b.t. Amsterdam als ouderenvriendelijke stad
- Opzetten van een lerend netwerk met ouderen en praktijkpartners met het doel ervaringen te delen

Bron en meer informatie: Website HvA

Image credits

Icon image: bron:hva

Media

Documents