Collection (3)

Sports and Recreation

City of Amsterdam

Sport en Bos is onderdeel van het cluster Sociaal. Sport en Bos stimuleert sporten en bewegen door Amsterdammers. We ontwikkelen, beheren en exploiteren sportaccommodaties, versterken sportaanbieders en bieden faciliteiten voor topsporters en (top)sportevenementen. We onderhouden en beheren het Amsterdamse Bos.

Sport en Bos draagt zo bij aan maatschappelijke doelstellingen als gezondheid, sociale cohesie, participatie, recreatie en internationale profilering van Amsterdam.

More information

Image credits

Header image: Amsterdamse Bos - Edwin van Eijs

Icon image: Vondelpark - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sort on: