Participant

Henry de Vries

Bijz. hoogleraar Huidinfecties - Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam

Huidinfecties (AMC-UvA)

Bijzonder hoogleraar Huidinfecties in het bijzonder lepra aan de Faculteit der Geneeskunde. De leerstoel is ingesteld vanwege de Q.M. Gastmann-Wichers Stichting.

Prof.dr. Henry de Vries is dermatoloog-veneroloog met expertise in huidinfecties, vooral seksueel overdraagbare infecties en tropische huidziekten. Zijn promotie onderzoek in 1994 had als onderwerp huid wondheling en werd beloond met de Leidse Hypocrates Studie prijs 1995, en de Sandoz onderzoeksprijs 1997. In 2010 werd hij benoemd tot hoogleraar huidinfecties in het bijzonder lepra bij de Universiteit van Amsterdam vanwege de Gastmann-Wichersstichting. Momenteel is hij werkzaam bij de afdeling Dermatologie van het AMC in Amsterdam waar hij elke maandag leiding geeft aan de polikliniek voor infectieziekten van de huid in het bijzonder tropische huidaandoeningen zoals leishmaniasis en lepra. Daarnaast werkt hij als opleider van dermatologen in opleiding bij de GGD SOA polikliniek in Amsterdam, de grootste polikliniek van Nederland met rond de 45.000 nieuwe consulten per jaar. In samenwerking met het streeklaboratorium en de onderzoeksafdeling van het cluster infectieziekten van de GGD Amsterdam geeft hij leiding aan een onderzoekgroep waar binnen 15 promovendi werken.  De Vries heeft 197 PubMed geregistreerde publicaties waarvan 28 als eerste en 52 als laatste auteur (peildatum 13-2-2018). Verder is hij als expert op het gebied van de curatieve SOA zorg verbonden aan het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM en is hij lid van de Gezondheidsraadcommissie voor HPV vaccinatie. De Vries is tevens bestuurslid van de stichting Bethesda die zich inzet voor leprapatiënten in Suriname en de Gastmann-Wichersstichting ter bestrijding van lepra in Nederland.

 

Recente onderzoekonderwerpen betreffen:

 • Cutane leishmaniasis, een parasitaire huidinfectie die vanuit Zuid-Europa oprukt naar hogere breedte graden en frequent wordt gezien onder reizigers die terugkeren uit endemische gebieden.
 • Stigma en zelfredzaamheid van ex-lepra patiënten in Nederland. Het betreft een kleine maar onderbelichte groep bij wie veel verborgen leed bestaat.
 • Lymfogranuloma venereum (LGV), hepatitis C (HCV) en HPV gerelateerde voorloperstadia van anuscarcinoom, drie opkomende SOA die veel voorkomen onder hiv positieve homomannen. 
 • SOA, seksueel risicogedrag en druggebruik bij homomannen
 • Biomedische interventies ter voorkomen van SOA zoals Pre-Expositie Profylaxe voor hiv.
 • Snel diagnostiek van veel voorkomende SOA zoals gonorroe en chlamydia. Met jaarlijks ruim 500 miljoen nieuwe goed behandelbare SOA infecties bestaat er een grote behoefte aan snelle diagnostiek die ook beschikbaar is in arme landen waar de meeste infecties worden gevonden.
 • De epidemiologie en de behandeling van antimicrobiële multiresistente gonorroe. De huidige eerste keuze behandeling van gonorroe wordt bedreigd door resistente bacterie stammen. Er is vooralsnog geen bewezen alternatieve behandel optie beschikbaar. 
 • Het in kaart brengen van SOA transmissie netwerken. Dit onderzoek kan waardevolle informatie leveren voor de ontwikkeling van doelmatige preventie strategieën.

Voor meer informatie over Henry de Vries: 

https://www.researchgate.net/profile/Henry_De_vries

https://www.amc.nl/web/research-amc/person-1/prof.-h.j.c.-de-vries-md-phd.htm

 • Public

  'Spectrum of skin infections'- Henry de Vries

  From stigma to healthcare

  Read more about
 • Public

  Klinische, virologische, serologische en psychosociale uitkomsten bij humane Monkeypox Virus Infectie (MPXVID, mpox); een prospectieve…

  Read more about
 • Public

  Determinanten van problematisch chemsex gebruik onder mannen die seks hebben met mannen

  Read more about
 • Public

  Motives and barriers for complying with ‘sexual distancing’ among men who have sex with men during the first COVID-19 pandemic…

  Read more about
 • Public

  Symptomen, bijwerkingen en gedrag: inzichten over gonorroea vanuit de NABOGO randomised controlled trial

  Read more about
 • Public

  Dried Blot Spot diagnostiek van syfilis, hiv, hepatitis B/C en kreatinine

  Read more about
 • Public

  ZOLIFLODACINE , onderzoek naar een nieuw medicijn tegen gonorroe

  Een multicenter, gerandomiseerde, open-label, non inferioriteitsstudie om…

  Read more about
 • Public

  Syfilis studies

  Er zijn 3 verschillende projecten die zich bezig houden met het onderzoek…

  Read more about
 • Public

  Effect of Pre-exposure prophylaxis for HIV and risk compensation and STI spread

  Read more about
 • Public

  HIV Transmissie Eliminatie Amsterdam H-TEAM

  Het H-TEAM combineert verschillende innovatieve interventies om preventie

  Read more about
 • Public

  Caseholding spreekuur voor mannen die seks hebben met mannen met verhoogd risico gedrag

  Read more about
 • Public

  STI's, HIV, sexual risk behaviour, and drug use of male sex workers and transgender sex workers in Amsterdam, the Netherlands

  Read more about
 • Public

  Mathematical prediction and prevention models of STI incidence related to risk compensation in the era of pre-exposure prophylaxis for…

  Read more about
 • Public

  Syfilis onder Amsterdamse homomannen: vroeg opsporing en netwerk analyse ?

  Read more about