Article

Samenwerkingsovereenkomst Amsterdam Green Campus

Gemeente Amsterdam, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA en Amsterdam Green Campus hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft het doel om samen nieuwe kennis te ontwikkelen en bestaande kennis te delen voor een groene en duurzame ontwikkeling van Amsterdam en de metropoolregio.

Zowel de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, als het IBED voelde al geruime tijd de behoefte tot een meer structurele samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast participeren zowel het IBED als de Gemeente Amsterdam in Amsterdam Green Campus waardoor een netwerk ontstaat van overheden, bedrijven, instellingen en opleidings- en onderzoeksinstituten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Voorbeelden van samenwerkingsgebieden zijn expertise-uitwisseling, onderwijsparticipatie in de vorm van (master)onderzoeksstages en het gezamenlijk optrekken in Nationale en Europese programma’s op het gebied van ecologie, biodiversiteit en duurzaamheid.

Bron: http://amsterdamgreencampus.nl/

Zie ook: website UvA

 

Image credits

Icon image: Michel Haring (AGC), Marloes Michels (Gemeente Amsterdam) en wetenschappelijk directeur van het IBED, Peter de Ruiter, met de ondertekenende samenwerkingsovereenkomst. Foto: Jan van Arkel