Article

Watchtower: trendrapportages

Beschrijving

We duiden en onderzoeken doorlopend nieuwe ontwikkelingen en (technologische) trends die op de stad afkomen. Dit doen we door middel van trendanalyses en scenariostudies. We kijken daarbij vooral naar de kansen en bedreigingen en verkennen de impact op de stad.

 

Doelstellingen

De inzichten uit deze verkenningen gebruiken we voor nieuwe of lopende projecten van de gemeente en partners.

Afgelopen jaar zijn twee onderzoeken uitgevoerd. We hebben de ontwikkelingen in de logistieke sector (darkstores en pakketten) onderzocht. Verder hebben we een algemene disruptieve trendanalyse gedaan waarin we hebben gekeken naar actuele trends en ontwikkelingen en hoe gemeente Amsterdam hiermee om kan gaan.

 

Data druktemeter mobiel.tif

 

Looptijd

We leveren doorlopend trendanalyses en scenariostudies op.

Op dit moment doen we een onderzoek naar de verschuiving van waarden in het mobiliteitssysteem: van doorstroom naar leefbaarheid. We werken diverse scenario’s uit voor verhandelbare mobiliteitsrechten. Deze scenario’s worden onder andere gebruikt in het project Dit4tram.

 

Opdrachtgever

Het Smart Mobility programma van gemeente Amsterdam werkt aan de watchtower.

 

Aanvullend materiaal

Lees hieronder de trendrapportages over Reizen na COVID, Logistieke stromen en Disbalans.

 

Watchtower Reizen na COVID

 

Watchtower Logistieke stromen - Alles wordt een pakketje

 

Watchtower Disbalans

 

Bronvermelding

Image credits

Header image: Data druktemeter mobiel.tif

Media

Documents